Thuiszorg Respect

Mevrouw Doorman: het zijn vrienden en vriendinnen van me geworden
De heer Van Bijnen: Alleen maar zoals ik het wil

Heeft u thuiszorg nodig? Neemt u dan contact op met ons Servicebureau via 070 306 91 70. Wij bekijken dan direct samen met u welke zorg u nodig heeft, rekening houden met uw persoonlijke wensen en behoeften. Op basis van uw zorgvraag stellen wij een indicatie vast en de afspraken worden verwerkt in een persoonlijk zorgplan. Ook via uw huisarts of via het ziekenhuis kan er zorg aangevraagd worden bij ons.

Deze zorg wordt, indien u dat wenst, direct ingezet.

Wij werken met kleine teams, zodat zoveel mogelijk dezelfde hulpverleners bij u thuis komen. Uw zorgteam bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. Zij kunnen voor specialisatisch advies en behandeling andere deskundigen van Respect Zorggroep inschakelen, zoals de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut, de ergotherapeut of de psycholoog.

Respect Thuiszorg biedt:

  • Persoonlijke verzorging (douchen, aankleden, ogen druppelen, toediening medicatie)
  • Verpleegkundige zorg (medische hulp, zoals wondverzorging, injecties, katheter wisselen)
  • Casemanagers die de zorg begeleiden voor thuiswonenden met geheugenproblemen en hun mantelzorgers
  • Begeleiding (hulp bij lichaamsbeweging, sociale contacten, dagstructuur)
  • Advies en behandeling van deskundigen (para)medici van Respect Zorggroep

Tevredenheid cliënten 2016
Waardering voor instelling: 8,0
Waardering voor medewerkers: 8,3

Respect Thuiszorg heeft het gouden PREZO-keurmerk. PREZO is een kwaliteitssysteem dat de behoeften van cliënten als uitgangspunt neemt.

Werkgebieden Respect Thuiszorg
Respect heeft thuiszorgteams in de volgende werkgebieden:

1. Duindorp
2. Scheveningendorp
3. Benoordenhout/ Archipel
4. Belgisch Park
5. Renbaankwartier

Ambulant team
Respect Thuiszorg heeft ook een thuiszorgteam dat 24 uur per dag tot uw beschikking staat voor spoedeisende zorgvragen. In veel gevallen wordt deze zorg (grotendeels) vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Vergoeding
De kosten voor wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) worden vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten voor begeleiding worden vergoed door de gemeente vanuit de WMO, u betaalt hiervoor wel een eigen bijdrage. Meer hierover leest u op de website van het CAK: www.hetcak.nl. U kunt ook als particulier thuiszorg bij ons afnemen. De tarieven hiervoor vindt u hier.

 

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel