Vrienden van Respect

Extra geld om leuke dingen te doen

De stichting Vrienden van Respect draagt met financiële bijdragen bij aan een plezierig leef-, woon- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers van Respect. Denk aan de aanschaf van kunstwerken, beeld- en geluidsapparatuur, het organiseren van uitstapjes en kleine attenties voor zowel cliënten als medewerkers. 

De stichting zamelt extra geld in om leuke dingen te doen voor cliënten en medewerkers van onze organisatie. Giften zijn daarom van harte welkom! 

Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL25ABNA0240314603 t.n.v. Vrienden van Respect. 

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

>> Meer informatie en machtigingskaart

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel