Clientenraad

Opkomen voor de belangen van de cliënt

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van Respect van belang zijn: de recreatie, de maaltijden, de benoeming van een nieuwe manager, de kwaliteit van de zorg, enzovoorts. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft. De raad heeft dus wettelijke bevoegdheden.

Via de cliëntenraad hebben cliënten de kans mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die hen aangaan. In de raad kunnen zowel cliënten zelf als hun vertegenwoordigers (familie, vrijwilligers) zitting hebben.

Centrale Cliëntenraad
Respect Zorggroep heeft een Centrale Cliëntenraad, die adviseert over zaken die voor alle cliënten van Respect gelden, en lokale cliëntenraden in Bosch en Duin, Het Uiterjoon en Quintus. De voorzitters en secretarissen van alle lokale cliëntenraden van Respect maken deel uit van de Centrale Cliëntenraad.

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

  • De heer E.J.F. Badloe (voorzitter)
  • De heer G. Delsman
  • De heer H. Knoester
  • De heer H.W. Nanninga
  • Mevrouw L. Roeleveld
  • De heer R. Vonk

 

Meer informatie

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel