Ergotherapie

Hulp bij leren weer dagelijkse dingen te doen

Ergotherapie helpt cliënten die beperkingen of problemen ondervinden in het dagelijks functioneren in woon-, werk- en/of leefomgeving. Zoals bij de zelfverzorging (wassen, aan-/uitkleden, verplaatsen, in/uit bed komen), het huishouden, werk of hobby's. De ergotherapeut helpt u bij het (weer) zo optimaal mogelijk uitvoeren van die dagelijkse activiteiten waarbij u problemen ondervindt. Dit kan door samen met u de activiteit opnieuw, anders of met behulp van een hulpmiddel te leren uitvoeren. Ook geeft de ergotherapeut adviezen over woningaanpassingen, rolstoel en andere voorzieningen en begeleidt zij u bij het aanvragen hiervan. 

De ergotherapie is bestemd voor cliënten die: 

  • wonen of tijdelijk zijn opgenomen in één van de woonzorgcentra van Respect Zorggroep;
  • naar de deeltijdbehandeling komen; 
  • zelfstandig wonen.   

Wanneer u in Bosch en Duin woont of naar de deeltijdbehandeling komt, schakelt de specialist Ouderengeneeskunde de ergotherapeut in. Wanneer u zelfstandig woont of in een verzorgingshuis woont, kan uw huisarts of specialist verwijzen.

Vergoeding
Ergotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. 

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel