Psychologie

Advies en ondersteuning bij psychische problemen

De psychologen van Respect Zorggroep onderzoeken en analyseren het gedrag van cliënten om hun wensen en behoeften duidelijk te krijgen. De verzorgenden van de cliënt kunnen de deskundigheid van de psycholoog inroepen en zij kunnen samen met de cliënt een plan van aanpak maken. Door middel van een neuro-psychologisch onderzoek kan de psycholoog meer te weten komen over hoe de hersenfuncties (onder andere geheugen, aandacht, problemen oplossen) bij een cliënt functioneren. Een dergelijk onderzoek kan bijdragen aan een advies over waar de zorg op gericht moet zijn en welke afdeling het beste past bij een cliënt. Ook kan de psycholoog de familie adviseren / ondersteunen in het dagelijks contact met de cliënt. De psycholoog geeft hun tips en uitleg en biedt natuurlijk een luisterend oor. 

Opname in een verpleeghuis kan voor een cliënt zwaar zijn. Ondersteunende gesprekken met de psycholoog zijn een mogelijkheid om cliënten hierbij te ondersteunen. Verder biedt de psycholoog behandelingen aan voor psychische problemen als depressie en angst. Om een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is, kan de psycholoog, naast het gesprek met de cliënt, ook vragenlijsten gebruiken. Cliënt en psycholoog kunnen dan vervolgens een doel van de behandeling formuleren en een behandelplan opstellen. 

De psycholoog is werkzaam voor cliënten die in de woonzorgcentra van Respect Zorggroep wonen. Mensen die thuis wonen kunnen via hun huisarts een beroep doen op onze psychologen.

 

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel