Psychogeriatrisch Advies Team

Advies bij problemen met denkfuncties

Het psychogeriatrisch adviesteam adviseert ouderen met cognitieve problemen. Dat zijn problemen van de denkfuncties zoals geheugen-, aandachts-, taal- of overzichtsproblemen.

Het adviesteam bestaat uit professionals die gespecialiseerd zijn in de ouderenzorg en het onderzoekt de mogelijke oorzaken van de (cognitieve) problemen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek adviseert het team over mogelijkheden voor zorg en begeleiding in de thuissituatie.

Binnen de 'ketenzorg dementie' werkt Respect Zorggroep samen met het Bronovo ziekenhuis en Parnassia psycho-medische zorg. Bij signalering van de genoemde (cognitieve) problemen kan de huisarts u, of uw partner/ familielid, doorverwijzen voor nader onderzoek. Dat nadere onderzoek kunnen alle participanten binnen de ‘ketenzorg dementie’ uitvoeren.

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel