Ontmoetingscentrum

Ondersteuning bij geheugenproblemen of beginnende dementie

Ontmoetingscentrum Scheveningen, in de Mallemok aan de Westduinweg, biedt ondersteuning aan mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en aan hun mantelzorgers. Het doel is dat zij op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Het centrum is dinsdag en vrijdag geopend van 10.00 tot 15.30 uur. In het centrum zijn ook activiteitenbegeleiders van Respect Zorggroep actief.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van de coördinatoren/ouderenadviseurs van Ontmoetingscentrum Scheveningen: Margot Beimers en Marlèn Haring via telefoonnummer: 070 - 416 20 20 of via e-mail.

Het Ontmoetingscentrum Scheveningen is een voorziening van Welzijn Scheveningen in samenwerking met Respect Zorggroep, Buddy Netwerk en PEP.

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel