Kunstzinnige therapie

Met beelden, muziek of beweging gevoelens plaats geven
Met beelden, muziek of beweging gevoelens plaats geven

Kunstzinnige en creatieve therapie probeert bij cliënten een ingang te vinden waardoor zij hun gevoelens kunnen uiten en zo aan verandering, acceptatie of stabilisatie van hun situatie kunnen werken.  Kunstzinnige en creatieve therapie biedt gerichte oefeningen aan, die de levenskrachten van de mens versterken en invloed hebben op hun psychisch welbevinden, waardoor lichamelijke klachten afnemen.

Respect Zorggroep biedt de volgende vormen aan van kunstzinnige en creatieve therapie:

  • beeldende therapie: tekenen, schilderen en boetseren, zowel in groepsverband als individueel.
  • muziektherapie: muziek als middel om aan bepaalde gevoelens of klachten te werken, zowel in groepsverband als individueel en zowel receptief (luisteren/ontvangen) als actief (zelf spelen of zingen)
  • bewegingsexpressie: werkvormen dans, drama, spel en beweging
Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel