Geestelijke verzorging

Ondersteuning aan cliënten en familieleden bij geloofs- en levensvragen

Op alle locaties van Respect Zorggroep is een (humanistisch of protestants) geestelijk verzorger werkzaam. Hij of zij biedt ondersteuning aan cliënten en familieleden bij geloofs- en levensvragen, rituelen en ethische dilemma’s. De geestelijk verzorger komt regelmatig op bezoek op de afdelingen. Clienten of familieleden kunnen rechtstreeks of via de afdelingsmedewerkers altijd een afspraak maken. Uitgangspunt van de geestelijke verzorging is dat de begeleiding aansluit bij de levensbeschouwelijke overtuiging van de cliënt. Respect heeft goede contacten met levensbeschouwelijke organisaties in Den Haag en kan eventueel bemiddelen wanneer iemand behoefte heeft aan een voorganger van zijn of haar eigen levensovertuiging.

 

In woonzorgcentrum Bosch en Duin wordt elke maand een oecumenische kerkdienst gehouden. De voorgangers zijn afkomstig uit de kerken rondom Bosch en Duin. Rond Kerst en Pasen zijn er bijzondere vieringen voor cliënten. Voor dementerende cliënten zijn er tevens wekelijks aangepaste vieringen. Familie en kennissen zijn natuurlijk van harte welkom bij de vieringen en bijeenkomsten. Op de prikborden van de afdelingen vindt u de data en tijden. De geestelijke verzorging organiseert gespreksgroepen op diverse afdelingen. Jaarlijks worden herdenkingsbijeenkomsten voor overleden cliënten gehouden.

 

In de woonzorgcentra Het Uiterjoon en Quintus worden regelmatig Bijbel- of gesprekskringen gehouden. Er is wekelijks een viering, waarin voorgangers uit de protestante kerken voorgaan. Eens per maand is er een protestantse kerkdienst. Deze dienst wordt uitgezonden via het interne radio- en TV-kanaal.

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel