Alzheimer Café

Delen van ervaringen, informatie en ideeën

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden in wijkcentrum Het Couvéehuis (Frankenslag 139, Den Haag). Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

>> Meer informatie 

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel