Slik Advies Team

Onderzoek, advies en behandeling slikproblemen

Het Slik Advies Team onderzoekt, behandelt, adviseert en ondersteunt mensen met slikproblemen. Doel is deze mensen op een veilige manier te laten eten en drinken. Dat gebeurt met gerichte therapie, het aanleren van compensatiestrategieën en door te adviseren over het aanpassen van eten en drinken. Het Slik Advies Team bestaat onder meer uit een logopedist, een diëtist, een specialist ouderengeneeskunde, indien nodig aangevuld met een fysiotherapeut en een ergotherapeut.

 

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel