Logopedie

Helpen met spraak, taal, stem, gehoor en veilig eten en drinken

Logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en veilig eten en drinken. 

De logopedist kan, na een uitgebreid onderzoek naar de (on)mogelijkheden, therapie geven om stoornissen in de normale communicatie te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie en begeleidt zij de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem-, slik en gehoorstoornissen. De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen zoals een arts, diëtist, een ergotherapeut, een tandarts of een psycholoog. 

Een (huis)arts of specialist kan u verwijzen naar de logopedist. U kunt de logopedist in Bosch en Duin bezoeken, maar zij kunnen (op verwijzing van de arts) de behandeling ook bij u thuis geven. Ook beschikt Respect over een behandellocatie in het Statenkwartier (Respect Logopedie Statenkwartier). Respect Logopedie Statenkwartier is een allround locatie binnen het Gezondheidscentrum Frankenslag (Frankenslag 160). Hier vindt u alle deelgebieden van de logopedie.

Vergoeding
Logopedie wordt vergoed door de verzekeraar. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden van uw verzekeraar.
Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel