Studiegroep

Wekelijkse bijeenkomsten voor hoger opgeleiden

Je hersens blijven gebruiken en kennis en ervaring delen, ook als je ouder wordt en je meer ondersteuning nodig hebt. Die wens hebben veel ouderen, zeker zij die hbo of academisch opgeleid zijn en gewend waren aan de hectiek en intellectuele uitdagingen van hun baan. Respect Zorggroep biedt speciaal voor deze hoger opgeleiden Studiegroepen aan: wekelijkse bijeenkomsten waarbij de circa negen deelnemers met elkaar in gesprek gaan over uiteenlopende onderwerpen en actuele thema’s.

De studiegroepen staan open voor hoogopgeleide 65-plussers die (extra) ondersteuning of  begeleiding nodig hebben of dat wenselijk vinden. De bijeenkomsten vinden plaats van 10.00 - 15.00 uur. Door middel van een intake wordt met kandidaten de geschiktheid voor hun deelname aan de studiegroep besproken.

Indien u een indicatie heeft vanuit de Wlz en/of WMO wordt deelname aan de studigroep grotendeels vergoed, u betaalt wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. U kunt ook zonder indicatie deelnemen aan de studiegroep, u betaalt dan wel de kosten zelf. Informatie over de tarieven voor de studiegroep vindt u hier. 

 

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel