Maatschappelijk Werk

Begeleiding en ondersteuning bij vragen op maatschappelijk terrein

De maatschappelijk werkers van Respect Zorggroep ondersteunen cliënten als zij door hun opname problemen ondervinden op maatschappelijk terrein. Denk aan veranderingen in wonen, werk, financiën, relaties, gezondheid en zelfstandigheid. De maatschappelijk werker gaat samen met u na hoe u het beste geholpen kunt worden. Het maatschappelijk werk begeleidt en ondersteunt u bij het werken aan een oplossing, bemiddelt als het nodig is of verwijst u naar de juiste instantie. 

De maatschappelijk werkers ondersteunen ook: 

  • Cliënten van de revalidatieafdeling die weer naar huis gaan, bijvoorbeeld bij het aanvragen van thuiszorg, aanvraagprocedure andere woonvormen en financiën. 
  • Partners en familieleden van cliënten op psychogeriatrische afdelingen, bijvoorbeeld bij het verwerken van de gevolgen van de opname, met ondersteuningsgroepen en met het oplossen van praktische problemen.
  • Cliënten en familie op de palliatieve afdeling, bijvoorbeeld bij vragen die bij het levenseinde horen, bij het verwerken van het verlies en bij praktische zaken. 
  • Cliënten op de jongerenafdeling, bijvoorbeeld bij problemen met relaties, huwelijk, werk, wonen, financiën, migratie en problemen met instanties. 

De maatschappelijk werkers van Respect Zorggroep zijn:

  • Sonja Hoppenbrouwers
  • Nelleke van Sprundel
Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel