Deeltijdbehandeling

Begeleiding, ontspanning en gezelligheid overdag

Bij deeltijdbehandeling verblijven cliënten gedurende één of meer dagen in de week (van 9.00 tot 15.15 uur) in Bosch en Duin. Zij nemen deel aan één of meerdere therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Ook is er volop ruimte voor begeleiding en ontspanning, met als doel een functionele en zinvolle dagbesteding.

Met hulp van de deeltijdbehandeling kunnen deelnemers zo lang mogelijk zelfstandig thuis functioneren. De deeltijdbehandeling is gericht op het verbeteren, het herstellen of het behoud van de lichamelijke, psychische en sociale functies van de deelnemers. Indien nodig, wordt hierbij gebruik gemaakt van hulpmiddelen of aanpassingen in de thuissituatie. 

Voor elke deelnemer wordt een individueel zorgplan opgesteld, afgestemd op de individuele wensen en behoeften. Respect heeft plaatsen voor zowel cliënten met lichamelijke beperkingen als voor cliënten met geheugenproblemen (dementie).

Aanmelding vindt plaats via de huisarts, behandelend specialist of via het hoofd van de deeltijdbehandeling. 

Indien u vanuit de WLZ een indicatie heeft ontvangen voor de functie “Behandeling groep” of de functie “Dagbesteding” vanuit de WMO wordt er een inkomens afhankelijke bijdrage berekend. Deze inkomensafhankelijke bijdrage is op te vragen bij het CAK via telefoonnummer 0800-1925.

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel