Jongerenafdeling

Opgeleid en de ervaring om jongeren te begeleiden
“Uitgaan van wat iemand nog wel kan”

Respect Bosch en Duin heeft een gespecialiseerde afdeling voor jongeren (van twintig tot zestig jaar) die door hun aandoening niet meer thuis kunnen wonen. Hun omstandigheden, wensen en behoeften zijn anders dan van de meestal oudere bewoners van verpleeghuizen.

De medewerkers van de jongerenafdeling zijn speciaal opgeleid en hebben de ervaring om jongeren te begeleiden. Ons uitgangspunt: niet uitgaan van wat iemand niet meer kan, maar juist uitgaan van wat hij of zij nog wel kan. Dat betekent een individuele begeleiding, aangepast aan de behoeften, mogelijkheden én het tempo van de cliënt. Hierdoor kunnen jongere cliënten zoveel als mogelijk zelfstandig blijven functioneren met de hoogst haalbare kwaliteit van leven.

De eenpersoonskamers op de jongerenafdeling zijn ongeveer 25 m2 groot en hebben een eigen badkamer. Op de kamers is een televisie aanwezig, er is mogelijkheid om te internetten en in heel Bosch en Duin kunt u gberuik maken van (gratis) wifi. Verder kunnen cliënten van de jongerenafdeling een beroep doen op alle specialismen van Bosch en Duin, zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie, psychologie, de specialist ouderengeneeskunde en maatschappelijk werk.

Meer informatie over NAH-zorg in regio Haaglanden
Op www.nahlokethaaglanden.nl vindt u informatie over de verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten in de regio Haaglanden. Bij welke instanties kunt u bijvoorbeeld terecht met uw vragen? Waar vindt u lotgenoten? Welke hulp kunt u inschakelen als u weer aan het werk wil?

Foto's
Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel