Copyright

Respect Zorggroep heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg opgenomen en streeft ernaar deze website zo volledig en zo actueel mogelijk te houden.
 
Toch aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de informatie daarop. 
 
Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Respect Zorggroep.

Copyright

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel