Verpleeghuis / specialistische zorg

Behandeling en begeleiding die aansluiten op behoeften cliƫnt

Dankzij hulp van thuiszorg en familie en vrienden, kunnen mensen met lichamelijke aandoeningen lang thuis blijven wonen. Maar er kan een moment komen dat deze zorg niet langer toereikend is. Bijvoorbeeld wanneer iemand op meerdere momenten per dag zorg nodig heeft, die niet te plannen is. De woonzorgcentra van Respect bieden zorg, behandeling en begeleiding die aansluiten op de behoeften van de cliënt. U kunt ook tijdelijk bij ons verblijven. 

De locaties Bosch en Duin en Quintus bieden zorg aan cliënten die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Dit geldt zowel voor mensen met een somatische aandoening als mensen met dementie. Cliënten wonen hier kleinschalig, in groepen van ongeveer acht personen. Er is dagelijkse verzorging en verpleging en het Advies- en behandelcentrum van Respect is hierbij betrokken. Dat betekent deskundige behandeling van bijvoorbeeld de fysiotherapie, logopedie of psycholoog.

Ook woonzorglocatie Het Uiterjoon  heeft diverse afdelingen die intensievere zorg bieden. Hier vindt u een overzicht van onze woonzorgcentra en kunt u meer lezen over de zorg die geboden wordt.

Specialistische afdelingen Bosch en Duin
In onze locatie Bosch en Duin hebben wij een aantal specialistische afdelingen:

  • Jongeren, HIV/Aids en NAH: de Golfslag is voor cliënten jonger dan zestig jaar, cliënten met HIV/Aids en cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
  • Palliatieve hospicezorg: Hospice Scheveningen biedt gespecialiseerde zorg aan mensen in hun laatste levensfase en hun familie.
  • Revalidatie: afdeling Branding bereidt cliënten voor op terugkeer naar huis met behulp van verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en behandeling van een arts.

Indicatie en vergoeding
U kunt in aanmerking komen om te verblijven op een van onze woonzorglocaties als u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft voor zorg met verblijf. Dat gaat via het CIZ.  Op de website van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) www.ciz.nl leest u meer over hoe u een Wlz-indicatie kunt aanvragen. Met een Wlz-indicatie worden de zorg- en woonkosten vanuit de Wlz vergoed. Een groot deel van de zorgkosten wordt vergoed vanuit de overheid, een deel betaalt u zelf met een wettelijk verplichte bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw indicatie en uw persoonlijke situatie.

Op de website (www.hetcak.nl) van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vindt u een eenvoudig rekenprogramma waarmee u een schatting van uw eigen bijdrage kunt maken. U leest ook meer over de eigen bijdrage in de brochure ‘Eigen bijdrage Zorg met Verblijf’ van het CAK. Ook kunt u gratis bellen met het telefoonnummer 0800-0087 van maandag 8.00 uur tot 18. 00 uur.

U kunt vanzelfsprekend ook contact opnemen met ons Servicebureau als u vragen heeft over een eventueel verblijf bij ons of over de indicatiestelling. Ons Servicebureau is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (070) 306 9170. U kunt ons ook een e-mail sturen via servicebureau@respectzorggroep.nl.

 

Respect Zorg logo
Gouden PREZO Keurmerk
Waarborgzegel